100 år og stadig ung

I 2023 fejrede LMH 100 års jubilæum. Herunder kan du se milepælene i historien, og på siden kan du læse mere og se sjove billeder fra gamle dage. Du kan også læse vores jubilæumsmagasin – åbn som pdf her

1912
Luthersk Missionsforening beslutter at oprette en højskole
6. Maj 1923
LMH grundlagt

Frits Larsen var LMH's første forstander. Han blev på posten indtil 1962. Han døde i 1968, og tidligere elever bekostede hans gravsten, som nu står i et hjørne af LMH's have.

Der findes nogle enkelte optagelser, hvor man kan høre Larsen tale

1924
Sub Label
Det første feriekursus ...

som nu hedder Sommerhøjskole, blev afholdt.

1924
Sub Label
Elevforeningen og Båndet

Ved det første elevmøde i august 1924, blev Højskolens Elevforening stiftet for (bl.a.) at udgive elevbladet Båndet. Forstanderen er redaktør, og det er fra Båndet, vi har de fleste oplysninger om LMH's historie.

Læs et kort overblik over LMH's historie her.

1928
Sub Label
Det første bibelkursus ...

varede i 14 dage. I 1931 forkortede man til én uge, og i 2020 "moderniserede" man kurset, som bliver kaldt Bibeldage og varer en forlænget weekend.

1933
Mødesalen indvies

Mødesalen blev opført delvist i mangel på gymnastiksal - hvilket den flittigt blev brugt som i mange år. Mødesalen er blevet grundigt renoveret i 2022. Læs mere om mødesalen her.

1942
Sub Label
Husmandsstedet "Rolighed" købes

Hver vinter var der landbrugsskole for mænd. Man købte husmandsstedet, så eleverne også kunne få praktisk undervisning - og så LMH kunne blive delvis selvforsynende. Rolighed bruges nu som forstanderbolig.

27. september 1943
Sub Label
LMH beslaglagt af den tyske værnemagt

LMH blev inddraget som tysk kaserne. Forstander Frits Larsen skriver i Båndet under overskriften LMH's værste dag:

"Alle LMH’ere sørger med os. Vor kære skole er taget til andet brug. Vi har tilbragt mange aftener på knæ i bøn, men Gud har ikke svaret, som vi havde håbet. I skal få en skildring af dagene en anden gang. Nu har vi ikke lyst. Vi er dybt bedrøvede og samtidig ved godt mod. Gud slipper os ikke. Om Gud vil, holder vi skole et andet sted."

1943-46
LMH i Gilleleje

Elevholdene 1943/44 og 1944 afvikledes på Gildbjerghoved, holdene 1944/45 og 1945 blev aflyst, og holdet 1945/46 afvikledes på Gillegaard. Alt imens var skolen beslaglagt først til tysk kaserne, dernæst som asylcenter.

Læs om LMH under krigen.

6. maj 1946
Sub Label
LMH tilbage i Hillerød

Efter krigen blev LMH i cirka et år brugt som asylcenter for cirka 500 tyske flygtninge. På trods af lejeindtægt under krigen og krigsskadeerstatning på 39.559 kroner, kom LMH ud af beslaglæggelsen med underskud og en godt slidt skolebygning.

1947
Bibelskoleafdeling for mænd åbner

"Om Gud vil, åbner Højskolen en Bibelskoleafdeling fra 6. januar 1947." Marius Jørgensen blev ansat som den første bibelskolelærer (1947-75)

1949
Sub Label
Det sidste husholdningskursus

Næsten fra LMH's begyndelse havde kvinderne på 3 måneders højskole om sommeren mulighed for at forlænge med en måneds husholdningskursus. Men der var meget få tilmeldte i 1949 - måske fordi der samtidig blev tilbudt en måneds bibelskole. Året efter var der ingen tilmeldte til husholdningskursus, og det blev aldrig siden udbudt.

1951
Sub Label
Bibelskoleafdeling for kvinder

LMH var - som de fleste andre højskoler dengang - kønsopdelt. Da mændene fik bibelskole i 1947, ville kvinderne også. Det startede som et forsøg i 1949: Kvinderne på sommerhøjskole kunne forlænge med 1 måneds bibelskole. Tilstrømningen var så stor, at det måtte gøres permanent.

1955
Sub Label
Bibelskolens elevforening oprettes

Højskole- og bibelskoleafdeling var meget mere adskilt på LMH dengang end nu. Så bibelskoleeleverne ville også have en forening. De ville udgive et årsskrift med opbyggelige artikler og bibeltimer, som kunne være "ligesom igen at være på bibelskole og blive mindet om det vigtigste her i livet: at tro på Jesus og tjene ham". Årsskriftet udviklede sig til bøger, og sådan er det i dag.

1955
Sub Label
Afrikahytten

Forstander Larsen var meget engageret i international mission og besøgte LM's missionsfelt i Tanzania. Han havde nogle afrikanske effekter med hjem, som han synes, manglede et godt sted på LMH at blive udstillet. Så Afrikahytten blev bygget i haven og fungerede i mange år som museum - nu bruges det som redskabsskur.

1960
Sub Label
Nordfløjen indvies

Efterspørgslen fra kvinderne om også at komme på bibelskole om vinteren sammen med mændene var svær at imødekomme på grund af mangel på sengepladser. Så i slutningen af 1950'erne påbegyndte man opførelsen af "bibelskolebygningen", som nu bare kaldes nordfløjen. Da den stod færdig, blev der officielt åbnet for blandede hold på bibelskoledelen af LMH, mens landbrugslinje og sommerhøjskole fortsatte kønsopdelt.

1962
Johannes Christensen bliver LMH's 2. Forstander

Johannes Christensen var LMH-lærer fra 1954, forstander fra 1962 til 1970. Han døde i 2019.

1963
Sub Label
Deltagerrekord på Bibelkursus

243 deltagere er det højeste antal på Bibelkursus nogensinde.

1967
Sub Label
Skoleterminerne ændres

Siden 1923 havde man kørt vinterhold for mænd og sommerhold for kvinder. Med bibelskoleafdelingen begyndte det at ændre sig. Kvinder fik adgang til vinter-bibelskolen i 1960, og nu tog man skridtet fuldt ud. Det blev forårshold og efterårshold for begge køn på Luthersk missions bibel- og højskole. Sådan som det er i dag.

1968
Sub Label
Landbrugslinjen nedlægges

Der blev i Danmark oprettet egentlige erhvervsskoler for landbrugsuddannelse, og bibelskole havde større appel til de kristne unge mænd. Så LMH nedlagde sin landbrugslinje, som fik disse ord med til afsked i elevforeningsbladet Båndet:

"Den ærværdige landbrugsafdeling er for stedse slut på skolen. Der er grund til at mærke sig dette. Også fordi denne kontakt med "jordens folk" betød så overmåde meget i årene, som gik. Ja, det var landbruget, som bar skolen frem!

Efterår 1969
Sub Label
LMH's mindste elevhold

I 1969 blev det danske skattesystem omlagt, så man dette år kunne arbejde UDEN at betale skat ... det var de 26 elever på E69 åbenbart ligeglade med.

1970
Hans Erik Nissen bliver LMH's 3. forstander. Han døde i 2016.

Hans Erik Nissen blev LMH's første radioaktive forstander. I henved 30 år indtalte og udlagte Hans Erik Nissen bibeltekster i radioprogrammet: "Guds ord er levende" til brug i lokalradioer, hvor Luthersk Mission var engageret.

Lyt til den første udsendelse "Guds Ord er levende" fra 1984.

1972
Sub Label
Den nye dagligstue indvies

Her ses den (dengang) nyeste knopskydning på LMH-bygningen: dagligstuen bliver til.

Forår 1975
Sub Label
LMH's største hold

En del danske unge gjorde oprør mod autoriteterne i 1960'erne - men blandt den kristne ungdom skete der en bibelvækkelse. I begyndelsen af 1970'erne tog rigtig mange på LMH, F75 var med sine 113 elever det største hold - nogensinde.

1975
Sub Label
Den nuværende spisesal tages i brug

Den gamle spisesal bruges nu som rengøringsrum, bordtennisrum og avisstue.

1975
Sub Label
Musiklinje

LMH tilbyder en musikskolelinje parallelt til højskolelinje og bibelskolelinje.

1977
Sub Label
LMH tilbyder en ny 10-måneders linje

1-års-klassen blev den først kaldt. Den blev oprettet delvist for at være forberedelse for dem, der ville søge ind på LM's missionskoles 2 års uddannelse. Derfor havde de bl.a. græsk i 1-års-klassen.

1981
Sub Label
Medielinje

Mediebruget steg støt i samfundet, og LMH ville gerne udruste de unge til at lære at bruge medierne i den gode sags tjeneste. Det udviklede sig til mest at handle om lokalradio, efter at Luthersk Mission gik ind i det engagement i 1983. Medielinjen blev nedlagt igen i 1995.

Lyt her til hørespillet "som det var på Noahs dage" produceret af E91.

1998
Sub Label
Jubilæum og personalereduktion

LMH' fejrer 75 år på bagkant af en elevkrise. Efter 2 fede tiår, hvor et lille hold var på 70 elever, er det i midt-90'erne et stort hold. Skolen må trimme økonomien efter de lavere elevtal, hvilket medfører afskedigelser.

1. August 2003
Henrik Nymann Eriksen bliver LMH' s 4. Forstander

Henrik Nymann bliver den første digitale forstander, der findes mange spor af ham på nettet. Han forlod posten i juni 2022.

2004
Sub Label
Linjer lukker, andre begynder

Den linje-opdelte højskole blev udfaset, bl.a. nedlagde man 1-års-klassen med et fast selvstændigt forløb, så 10 måneder på LMH nu er 5 + 5 måneder, hvor foråret for "gengangere" er lidt anderledes. Samtidig er skemaet blevet mere fleksibelt, så eleverne har et bredt udbud af valgfag.

Men linjetanken var ikke helt forbi ...

2004
Sub Label
Integrationslinje

Integrationslinjen var for nye udlændinge i Danmark, der kunne en smule dansk. De fik opgraderet deres danske sprogkundskaber, lærte om dansk demokrati, kultur og kristendom - samtidig var de 24/7 sammen med unge danskere. Flygtningestrømmen mod Danmark stilnede af, og loven for, hvordan integrationsperioden skal forløbe, blev strammere. Integrationslinjen blev derfor lukket i 2022 pga manglende elever.

2005
Sub Label
Nyt musiklokale på kvisten

Efter forstanderskiftet blev "Rolighed" forstanderbolig, og forstanderlejligheden, som forgængerne havde boet i, blev ombygget til musiklokale. Man holdt vejret, mens flyglet blev hejst op og ind ad vinduet på kvisten.

2006
Sub Label
Første stortur til Israel

Indtil nu har storturen på hvert hold gået mange forskellige steder hen. I skolens ungdom foregik det ofte på cykel.

Studie-storturen i Jesu fodspor er blevet en fast del af forårsholdet..

2008
Sub Label
Første stortur til Tyrkiet

En studietur i apostlenes fodspor er nu er blevet en fast del af efterårsholdet. 

I coronatiden har der dog været uregelmæssigheder.

2010
Sub Label
Lovsangslederuddannelse

Højskole er eksamensfri, alligevel startede man et 10-måneders forløb kaldet: Lovsangslederuddannelse. Det dækker over, at eleven vælger et særligt tilrettelagt skema, så hun eller han kommer rundt om alle relevante discipliner for at kunne få en skriftlig udtalelse om, at vedkommende har fået både teoretiske og praktiske kompetencer til at kunne lede lovsang i en menighed.

2010
Sub Label
LMH på facebook

På facebook begynder man at dele billeder af højskolelivet og kommer på en anden måde i tættere og hurtigere kontakt med tidligere og kommende elever.

2012
Sub Label
Spørg om tro lanceres

Sociale medier har i flere år spillet en større rolle på LMH, fordi det spiller en stor rolle for de unge. Nu udgives den første video i serien "Spørg om tro", som ligger på LMH's YouTubekanal.

2012
Sub Label
Nyt værsted

LMH's dygtige og venlige pedel, som har været ansat siden 1984, fik endelig et stort og moderne værksted. Nord for nordfløjen.

Se hele ansattelisten her.

2013
Sub Label
Nordfløjen skifter farve

Nordfløjen har været skældt ud for at være et arkitektonisk skæmmende appendix til LMH's hovedbygning. Man skiftede farve fra hvid til mørkegrå - og hovedbygningen fik bedre mulighed for at shine.

2017
Sub Label
F17 bygger shelter i haven

På nogle LMH-hold er der elever med hænderne rigtig skruet på. En gruppe af dem byggede et shelter i haven.

Videoen fra byggeprocessen kører i baggrunden på denne hjemmeside, men du kan se den (klart) på YouTube.

 

2019
Sub Label
LMH på instagram

Du unge flytter fra facebook til Instagram, og LMH flytter med.

2020
Sub Label
Coronahøjskole

Forårsholdet blev sendt hjem pga coronapandemien fra 12. marts - 26. maj. Personalets opfindsomhed og digitale færdigheder kom på prøve. Der blev sendt online undervisning og andagter i hele perioden. Det gentog sig under den kortere nedlukning året efter.

Se coronaundervisning på facebook eller andagter på YouTube.

2021
Sub Label
Sæt ord på!

Endnu en "uddannelse" tilbydes på LMH: Sæt ord på - uddannelse i kristen formidling.

Daniel Burgdorf er ansvarlig lærer for forløbet, som er et forud tilrettelagt skema af de fag, andre elever også har mulighed for at deltage i.

Forår 2022
Sub Label
Mødesalen renoveres

Mødesalen renoveres for 4. mio kroner, så den er så god som ny til 100-års jubilæet.

1.juli 2022
Kristoffer Hummelmose Enevoldsen bliver LMH's 5. forstander
1. januar 2023
Sub Label
LMH får nyt logo

For første gang i 100 år får LMH et ganske andet og nyt logo med ikon.

Hidtil har forkortelsen LMH udgjort logoet alene og "bare" skiftet form og farve.

Påske 2023
Sub Label
Jubilæumsmagasin

LMH's jubilæumsmagasin udkommer med uddybende artikler og flere skønne billeder fra de forgange 100 år.

26. april 2023
Sub Label
LMH fejrer jubilæum sammen med bornholmerne
28. april 2023
Sub Label
LMH fejrer jubilæum sammen med sønderjyder og fynboer
29. april 2023
Sub Label
LMH fejrer jubilæum sammen med vestjyderne
6. maj 2023
Sub Label
LMH-festival

Åbent hus fra kl. 11-23 for alle fra København, Sjælland, Lolland-Falster, Østjylland og andre, der endnu ikke har fejret LMH's 100-års fødselsdag - eller gerne vil gøre det en gang mere.

Se eller gense festlighederne på facebook