Hans Bisgaard Tang Agerbo, Randers

2013/14

Jeg blev musikalsk udfordret og udviklet som lovsangsleder.

Jeg havde længe ikke tænkt, jeg skulle på LMH, og havde ofte afvist at overveje det. Men så en dag kom min søster og sagde: ”Hva.. 10 måneder med musik?” Pengene var ikke til det, men nogle fra menigheden følte sit tilskyndet til at støtte mig økonomisk. Så tog jeg lovsangslederuddannelsen på LMH.

LMH har udrustet mig til tjeneste og til livets strabadser. Men vigtigst af alt har LMH været med til at virke en styrket tro og en fast overbevisning om, at jeg ufortjent tilregnes Jesu retfærdighed.

Foruden fantastisk undervisning i Bibelen og troen oplevede jeg et højt fagligt niveau, der rent musikalsk udfordrede og udviklede mine egenskaber, både til sang og spil.

I 1977 blev det muligt at være LMH-elev i 10 måneder. I 2010 tilrettelagde LMH også et musikalsk skema sammen henover 10 måneder, som kaldes lovsangslederuddannelse.

Du kan læse flere elev-vidnesbyrd fra nyere tid på lmh.dk.

2013/14