Gerda Schmidt

Sommer 1954

Interview af Lisbet Kaas

Gerda Schmidt var på Luthersk Missions Højskole (LMH) sommeren 1954 i 3 måneder, sammen med 83 andre unge piger.

20 år og nyforlovet tog Gerda fra Toftlund sammen med en halv snes andre sønderjyske piger med tog og færge turen til Hillerød. Det var dengang en hel dagsrejse.

Venskab for livet

En ny verden åbnede sig for Gerda. Fem af eleverne kom fra Færøerne. Efter flere dages sejlads ankom de til LMH. De var både søsyge og trætte og havde ikke mange kræfter, så skolens forstander spurgte i flokken, om nogen ville bringe mad op til de stakkels færinger. Gerda meldte sig straks, og som dagene gik, fik hun også gang i snakken, særlig med en af de færøske piger, Marjun. Det blev starten på et – indtil videre – 67 årigt venskab.

De har holdt kontakten gennem mange breve og besøg hos hinanden, de senere år har de skrevet mails til hinanden hver eneste søndag, året rundt. Gerda var på Færøerne til fejringen af Marjuns 80 års fødselsdag, og igen for tre år siden.

Åndelig ballast til livet

Jubilæerne på LMH har været festdage, hvor mange fra Gerdas elevhold har mødtes. Stolt fortæller hun, at halvdelen var mødt op til 25 års jubilæet i 1979, og mange også til 40, 50 og 60 års jubilæet.

“Hele elevholdet blev klædt på til at leve hver vores liv. Vi fik ballast til resten af livet”, lyder det alvorligt fra Gerda. Hun fortsætter:

“Der er stor taknemmelighed i mit sind over opholdet LMH, hvor jeg også lærte at bruge det pund, mig blev givet, og jeg fik ballast hver dag livet, samt glæde over, at mit navn er indskrevet i Livets Bog”.

Gerda sidder og bladrer i sin højskolemappe, som indeholder hendes håndskrevne notater. Den har hun haft fremme mange gange gennem livet. Også “ Højskoleminder”, en slags poesibog, viser hun mig. Særlig stolt og rørt er hun over Forstander Frits Larsens hilsen til hende.

“Vi kom ind i Bibelens ord, vi fik god oplysning og lærdom, og det har båret mig gennem livet! “

(Bragt med tilladelse. Trykt i Nyt i Syd, januar 2022)

Sommer 1954