100 år og stadig ung

I 2023 fejrer LMH 100 års jubilæum. Her kan du snuse i vores historie, se sjove billeder fra gamle dage og se programmet for de 4 fester, vi inviterer til rundt om i landet.

1912
Luthersk Missionsforening beslutter at oprette en højskole
6. Maj 1923
LMH grundlagt

Frits Larsen var LMH's første forstander. Han blev på posten indtil 1962. Der findes nogle enkelte optagelser, hvor man kan høre Larsen tale

1924
Sub Label
Elevforeningen og Båndet

Ved det første elevmøde i august 1924, blev Højskolens Elevforening stiftet for (bl.a.) at udgive elevbladet Båndet. Forstanderen er redaktør, og det er fra Båndet, vi har de fleste oplysninger om LMH's historie.

Læs et kort overblik over LMH's historie her.

1933
Mødesalen indvies

Mødesalen blev opført primært i mangel på gymnastiksal - hvilket den flittigt blev brugt som i mange år. Mødesalen er blevet grundigt renoveret i 2022. Læs mere om mødesalen her.

27. september 1943
Sub Label
LMH beslaglagt af den tyske værnemagt

LMH blev inddraget som tysk kaserne. Forstander Frits Larsen skriver i Båndet under overskriften LMH's værste dag:

"Alle LMH’ere sørger med os. Vor kære skole er taget til andet brug. Vi har tilbragt mange aftener på knæ i bøn, men Gud har ikke svaret, som vi havde håbet. I skal få en skildring af dagene en anden gang. Nu har vi ikke lyst. Vi er dybt bedrøvede og samtidig ved godt mod. Gud slipper os ikke. Om Gud vil, holder vi skole et andet sted."

1943-46
LMH i Gilleleje

Elevholdene 1943/44 og 1944 afvikledes på Gildbjerghoved, holdene 1944/45 og 1945 blev aflyst, og holdet 1945/46 afvikledes på Gillegaard. Alt imens var skolen beslaglagt først til tysk kaserne, dernæst som asylcenter.

Læs om LMH under krigen.

6. maj 1946
Sub Label
LMH tilbage i Hillerød

Efter krigen blev LMH i cirka et år brugt som asylcenter for cirka 500 tyske flygtninge. På trods af lejeindtægt under krigen og krigsskadeerstatning på 39.559 kroner, kom LMH ud af beslaglæggelsen med underskud og en godt slidt skolebygning.

1947
Bibelskoleafdeling for mænd åbner

"Om Gud vil, åbner Højskolen en Bibelskoleafdeling fra 6. januar 1947." Marius Jørgensen blev ansat som den første bibelskolelærer (1947-75)

1951
Sub Label
Bibelskoleafdeling for kvinder

LMH var - som de fleste andre højskoler dengang - kønsopdelt. Da mændene fik bibelskole i 1947, ville kvinderne også. Det startede som et forsøg i 1949: Kvinderne på sommerhøjskole kunne forlænge med 1 måneds bibelskole. Tilstrømningen var så stor, at det måtte gøres permanent.

1955
Sub Label
Bibelskolens elevforening oprettes

Højskole- og bibelskoleafdeling var meget mere adskilt på LMH dengang end nu. Så bibelskoleeleverne ville også have en forening. De ville udgive et årsskrift med opbyggelige artikler og bibeltimer, som kunne være "ligesom igen at være på bibelskole og blive mindet om det vigtigste her i livet: at tro på Jesus og tjene ham". Årsskriftet udviklede sig til bøger, og sådan er det i dag.

1962
Johannes Christensen bliver LMH's 2. Forstander

Johannes Christensen var LMH-lærer fra 1954, forstander fra 1962 til 1970.

1967
Sub Label
Skoleterminerne ændres

Siden 1923 havde man kørt vinterhold for mænd og sommerhold for kvinder. Med bibelskoleafdelingen begyndte det at ændre sig. Kvinder fik adgang til vinter-bibelskolen i 1960, og nu tog man skridtet fuldt ud. Det blev forårshold og efterårshold for begge køn på Luthersk missions bibel- og højskole. Sådan som det er i dag.

1970
Hans Erik Nissen bliver LMH's 3. forstander. Han døde i 2016.

Hans Erik Nissen blev LMH's første radioaktive forstander. I henved 30 år indtalte og udlagte Hans Erik Nissen bibeltekster i radioprogrammet: "Guds ord er levende" til brug i lokalradioer, hvor Luthersk Mission var engageret.

Lyt til den første udsendelse "Guds Ord er levende" fra 1984.

1973
Sub Label
Den nye dagligstue indvies

Her ses den (dengang) nyeste knopskydning på LMH-bygningen: dagligstuen bliver til.

1975
Sub Label
Den nuværende spisesal tages i brug

Den gamle spisesal bruges nu som rengøringsrum, bordtennisrum og avisstue.

1977
Sub Label
LMH tilbyder en ny 10-måneders linje

1-års-klassen blev den først kaldt. Den blev oprettet delvist for at være forberedelse for dem, der ville søge ind på LM's missionskoles 2 års uddannelse. Derfor havde de bl.a. græsk i 1-års-klassen.

1. August 2003
Henrik Nymann Eriksen bliver LMH' s 4. Forstander

Henrik Nymann bliver den første digitale forstander, der findes mange spor af ham på nettet. Han forlod posten i juni 2022.

2006
Sub Label
Første stortur til Israel

Indtil nu har storturen på hvert hold gået mange forskellige steder hen. I skolens ungdom foregik det ofte på cykel.

Studie-storturen i Jesu fodspor er blevet en fast del af forårsholdet..

2008
Sub Label
Første stortur til Tyrkiet

En studietur i apostlenes fodspor, som nu er blevet en fast del af efterårsholdet. 

I coronatiden har der dog været uregelmæssigheder.

2012
Sub Label
Spørg om tro lanceres

Sociale medier har i flere år spillet en større rolle på LMH, fordi det spiller en stor rolle for de unge. Nu udgiver vi den første video i serien "Spørg om tro", som ligger på LMH's YouTubekanal.

1.juli 2022
Kristoffer Hummelmose Enevoldsen bliver LMH's 5. forstander